Open 10.00 AM.- 7.00 PM. ( Wednesday Closed )
เวลาทำการ เปิด 10.00 - 19.00 น. ( ปิดวันพุธ )
     
USED PARTS
รามีศูนย์อะไหล่มือสองนำเข้าซึ่งมีการนำเข้าอะไหล่เก่าต่างๆ ทุกๆ 2 เดือน และมีอะไหล่เก่าในสต๊อกให้เลือกกว่า 100,000 ชิ้น บนพื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร มีอะไหล่ทุกชนิดครอบคลุมรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเกือบทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุงรถคันโปรดของท่าน ในราคายุติธรรม