Open 10.00 AM.- 7.00 PM. ( Wednesday Closed )
เวลาทำการ เปิด 10.00 - 19.00 น. ( ปิดวันพุธ )
     
ABOUT RED BARON
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป
RED BARON GROUP ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มทำการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1972 โดยอดีตผู้บริหารของบริษัท YAMAHA MOTOR Mr. Sugira Hitoshi ที่ได้เล็งเห็นถึงการตลาดรถมือสองที่มีคุณภาพต่ำในสมัยนั้น จึงได้ริเริ่มเปิดศูนย์จำหน่ายรถจักยานยนต์มือสองขึ้น พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของสิค้าให้ได้เทียบเท่ากับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จนเป็นที่เป็นยอมรับในประเทศญี่ปุ่น จนสามารถเปิดสาขาได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 240 สาขา และมียอดจำหน่ายกว่า 120,000 คัน / ปี และปัจจุบันมีสาขาประเทศอื่นๆอีก 7 สาขา
ท่านสามารถ อ่านประวัติความเป็นมาของ RED BARON GROUP เพิ่มเติมได้จาก
http://www.redbaron.co.jp/english/

RED BARON BKK.
สำหรับประเทศไทยนั้น REB BARON BKK ( ออโต้ เซ็นเตอร์การประมูล จำกัด) เป็นหนึ่งในสาขาของ RED BARON GROP ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พศ.2538 โดยให้บริการในส่วนของการจำหน่ายรถจักรยนยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นรถมือสองจากต่างประเทศ) ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและอะไหล่นำเข้าโดยได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก RED BARON GROUP ประเทศญี่ปุ่น โดยนโยบายหลักของเราคือ ความซื่อสัดย์ที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพของสินค้า และการบริการ

การดำเนินการของ RED BARON BKK.
ในปัจจุบัน RED BARON BKK มีการดำเนินการแยกเป็นส่วนต่างๆคือ

1. จำหน่ายรถจักรยานยนต์นำเข้า มือสองจากประเทศญี่ปุ่น

2. ศูนย์บริการหลักการขาย ซ่อมบำรุงตรวจเช็ค สำหรับสมาชิก


3. บริการอะไหล่ซ่อมบำรุง (อะไหล่ใหม่นำเข้า)


4. บริการจำหน่ายอะไหล่ใช้แล้วจากต่างประเทศ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ RED BARON BKK โดยตาม ตามรายละเอียดจากหน้า ติดต่อ RED BARON